Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

19:19
3252 b9f2 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaunco unco
19:19
Nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś w życiu spieprzył.
— Megan Hart
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunco unco
19:19
7542 6ccf 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunco unco
19:18

Reposted frominspired inspired viaunco unco
19:18
3802 d585 500
Reposted fromnathloves nathloves viaunco unco
19:18
5940 cff4
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaunco unco
19:18
7902 3882
19:17
7116 668e 500

sweetzen:

Google like a boss!

Reposted fromcrowsister crowsister viaunco unco
19:17
2864 1e9c 500
Reposted fromwestwood westwood viaunco unco
19:15
6134 de1a
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabalca balca
19:15
9471 a9bb 500
Reposted fromfelicka felicka viabalca balca
19:14
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak... Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać.
Chodźmy stąd, proszę.
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viabalca balca
19:14
4105 d741 500
Reposted fromrol rol viabalca balca
19:14
9501 b293
Reposted fromhormeza hormeza viabalca balca
19:14
2569 f1c3 500

"There’s something that feels so good about sharing your life with somebody."

Her (2013) Spike Jonze

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabalca balca
19:14
7577 5fea 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabalca balca
19:14
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viabalca balca
19:13
7898 d840
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabalca balca
19:13
1927 37e3 500

venetians:

Beacon Hill Vibes (by Tom Cadrin)

Reposted fromwestwood westwood viabalca balca
19:13
9237 2706 500
Reposted fromlittlefool littlefool viabalca balca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl